Behandlingar

Undersökning/bedömning

Jag gör alltid vid nybesök en noggrann Ortopedmedicinsk bedömning för att hitta orsaken till dina besvär. Utifrån den bedömningen väljs den lämpligaste behandlingen . Här kan du läsa om de behandlingsmetoder som jag erbjuder.

Laser - LLLT laser

Laserljusets egenskaper är unika. Dessa egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar på att laserljus kan användas för att minska smärta och inflammationer samt främja läkning av skadade strukturer.
Denna behandling kallas för medicinsk laser. Internationellt är denna behandlingsmetod mest känd som Low Level Laser Therapy (LLLT). Lämpliga diagnoser som med framgång kan behandlas med laser är t ex:

 • Nack/skuldersmärta
 • Inflammationer i axlar, armbågar, händer, höfter, knän och fötter
 • Diskbråck nacke/rygg där lasern effektivt kan lindra nervsmärta (iscias)
 • Knäledsartros
 • Benhinneinflamation
 • Minisk skador
 • Triggerpunkter t ex i nacke/skuldra samt höftregionen
 • Spänningshuvudvärk
 • Hälsmärta samt inflammationer i fotled-fot
 • Påskynda läkning vid akuta idrottsskador

Fotsmärtor

Jag har även lång erfarenhet av analys, behandling och träning av diverse besvär från fötter och fotleder. Exempel på smärtor som jag behandlar är t ex:

 • Hälsporre
 • Smärtande fettkuddar i hälar
 • Smärtande framfot samt hålfot
 • Diverse sen smärtor i fotled-smärtor

Ortopedisk medicin – OMI

OMI är en internationell metod för bedömning, diagnosticering samt behandling av rygg, nacke, ledbesvär samt muskel-sen besvär.
Målet är att ställa rätt diagnos för att sedan på bästa sätt kunna identifiera rätt behandling, träning samt förebyggande åtgärder.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är ett effektivt sätt att stimulera läkning i en skadad vävnad.
Jag kombinerar ofta stötvågsbehandlingen med LLLT laser för effektivare läkning.
Vetenskapliga studier har visat på följande effekter av stötvågsbehandling:

 • Ökad blodgenomströmning
 • Ökad vävnadsåterbyggnad
 • Ökad aktivitet på cellnivå
 • Nedbrytning av ärrvävnad
 • Smärtlindring

Lämpliga diagnoser att behandla med stötvåg är exempelvis:

 • Axelsmärtor som t ex överbelastning och smärtor i senor
 • Tennisarmbåde
 • Slemsäcksinflammationer i höft samt sen och muskelsmärta höft
 • Hoppar- och löparknän
 • Hälsenesmärta
 • Hälsporre
 • Sensmärtor i fotleder
 • Ligamentsmärta efter vrickning/stukning av fotled
 • Muskulära spännings- och smärttillstånd i nacke-skulder nivå

Idrottsmedicin

Bedömning och rehabilitering av idrottsskador. Rådgivning, träningsinstruktioner samt eventuell behandling med laser för att påskynda läkning.

Akupunktur

Behandlingsmetod som går ut på att minska muskelspänningar, öka cirkulationen i smärtande område samt minska smärta och inflammation. Behandling av diverse smärtproblem som t ex:

 • spänningshuvudvärk
 • migrän
 • nack- och skuldersmärta
 • tennisarmbågarm
 • bäckensmärtor

Stroke rehabilitering

Individuell träning för strokepatienter som blivit utskrivna från sjukhuset och inte har någon rehabilitering planerad via landstinget. Jag gör först en bedömning, efter det lägger vi gemensamt upp en plan för hur vi ska lägga upp din träning.Jag har utbildning och erfarenet från arbete på strokeavdelning samt dagrehabilitering på sjukhus.

Rehabträning och annan träning

Jag lägger upp ett träningsprogram vid t ex nack-skulderbesvär, ländryggsbesvär som t ex diskbråck och spinal stenos, knäleds artros samt höftleds artros. Jag har lång erfarenhet av rehabilitering av ortopediska operationer
t ex i axlar, rygg, knäleder, fotleder samt höftleder. Kontinuerlig uppföljning med succesivt stegrande belastning och intensitet via återbesök hos mig.

Jag har även utbildning och erfarenhet gällande rehabilitering och träning för KOL patienter.